Преображение Господне - 6 август

На 6 август православната църква отбелязва Преображение Господне - един от най-светлите празници.

 

По църковния канон се смята, че на този ден Бог се показва в истинската си същност – Светлина.

 

  Според легендата юдеите старателно изучавали пророчествата на Исус Христос, но превратно тълкували техния смисъл, като мислели, че Месията ще ги освободи от робството на чужденците, ще ги възвеличи със земна слава и ще седне на Давидовия престол.

 

 

Те не разбрали, че в пророчествата се говори за небесно, а не за земно царство, за вечни блага, а не за светски изгоди. Дори и самите апостоли не били далеч от такива земни помисли, макар да повярвали, че Исус е очакваният Месия.

 

Надявали се, че Христос ще възстанови израилското царство, спорели кой сред тях е по-велик, не могли да приемат, че Исус Христос, Синът Божий и Спасител на света, ще понася страдания и унижения от людете.

 

Христос често беседвал с учениците си за Своите предстоящи страдания, казвал им, че ще бъде убит и на третия ден ще възкръсне. Сърцата на учениците изпълвала скръб, но дълбоко в себе си те не вярвали, че това ще се случи.

 

Тогава Христос отвежда трима от тях: Петър, Яков и Йоан на планината Тавор в Галилея, за да им покаже ясно своя произход и предричаното от него "ново царство". Когато Христос се възкачва на планината, той се преобразява в Светлина, която светът, вселената и апостолите усещат. Лицето Му засиява, дрехите Му стават бели като сняг, до него се появяват двама мъже "сияещи от светлина" - Мойсей и Илия, и беседват с него.

 

Тази светлина не може да бъде видяна с нашите телесни очи, тъй като тя изгаря. Затова светъл облак обвива всички и се чува глас: "Този е моят Син възлюблен, в Когото е Моето благоволение! В Него вярвайте!"

 

Учениците чули гласа на Самия Бог, а Мойсей и Илия засвидетелствали със своето появяване, че Исус е действително Оня, за Когото предсказвали пророците.

 

Исус моли учениците си никому да не разказват за случилото се до възкресяването му от мъртвите. Когато видят Своя Учител опозорен и прикован на кръста, да не се разколебават във вярата си и да проповядват, че Той наистина е Син на Небесния Отец.

 

 

Според вярванията на този ден в небето се отваря Божията врата и сам Господ се показва на нея. Само праведният може да види тази врата и което си нарече в този миг, Господ ще му го даде. Затова през нощта майките държат децата си будни, карат ги да гледат към небето, дано видят, когато се отворят небесните порти, та да се помолят за голямо богатство и късмет.

 

Ако някой се разболее, натопява се във вода сушени плодове. Болният пие от водата и болестта се преобразява.

 

Преображение Господне е времето, когато настъпва трайно преобразяване в природата. Дните видимо намаляват, очаква се студът. Слънцето обръща гръб на лятото и лице към зимата, щъркелите се събират на ята, преди да отлетят към топлите земи.

 

Преображение Господне е денят, в който по традиция от дълбока древност се бере първото грозде и се раздава на близки и съседи, след като се прикади от свещеника в специален тропар (молитвено песнопение) "Освещаване на гроздето". До този ден не се разрешава да се яде грозде.

 

За всички вярващи християни и до днес Преображение Господне е свързано с промяна и с нова надежда. Затова празникът се отбелязва в края на християнската църковна година.

 

Всеки трябва да се размисли, да си спомни, че е имало много случаи, когато е бил лош и ето, сега е времето да се преобрази, да стане по-добър.

 

Празникът се пада през Богородичните пости, вярващите се причестяват след петдневен пост и на празничната трапеза се поднасят риба и рибни продукти.

 

 

София, 05.08.2020 г.,

Компилация и адаптация по материали от интернет и печата П. Георгиева

Всички права запазени ©
{START_COUNTER}