Ден на рециклирането - 15 ноември

Или наречен още Световен ден на вторичните суровини.

Цел - да се привлече вниманието на световната общественост към оползотворяване на вторичните суровини и тяхното рециклиране.

Основна задача - решаване на проблема с ресурсите. Ресурсите на планетата Земя не са безкрайна величина и намаляват от ден на ден. Изхранването на населението изисква много ресурси от всякакъв характер и най-вече енергийни. Чрез вторична преработка или рециклиране на ресурсите би могла да се постигне висока ефективност в усвояване на ресурсите и огромни икономии от тях.

За първи път тази дата е избрана през 1997 г., когато американски еколози са започнали кампания за популяризиране на покупка и употреба на продукти, изработени от рециклирани материали.

В последствие редица други държави "прегръщат" идеята и на въпросната дата - 15.11. в много страни по света се провеждат активни мероприятия, насочени към подобряване използването на ресурсите и повишаване производството на нови продукти от вторични суровини.

Мисленето на хората трябва да се промени в посока ненужните продукти да се използват, вместо да се изхвърлят. Така ще се намали и количеството боклуци, които трябва на свой ред да бъдат унищожавани, за да не задръстват и замърсяват планетата.

Организациите, занимаващи се с опазване на околната среда се опитват всячески да повишат нивото на рециклиране.

Те предлагат също така да има поощрения за хората, които вземат присърце грижата за околната среда, да бъдат стимулирани с различни подаръци, изработени от рециклиран материал.
{START_COUNTER}