Св. равноапостолна мироносица Мария Магдалeна – на 22.07

 

Личността на св. Мария Магдалена неправилно се обърква с други жени, за които повествуват Евангелията.

 

Света Мария Магдалина била родом от Мангала, на брега на Галилейското езеро.

 

Тя не е Мария от Витания, не е и опростената грешница, която помазала нозете на Иисус и ги изтрила с косите си, за което разказва св. евангелист Лука.

 

Когато Господ Иисус Христос ходел по Галилея и чрез Своята Божествена сила извършвал личби и чудеса, към него пристъпила жена на има Мария Магдалина (от гр. Магдала) и го помолила за помощ.

 

Господ напълно я изцерил от болестта, от която тя страдала. Оттогава благодарната Мария му служила непрестанно, слушала учението му и вървяла след него до самата Негова кръстна смърт. Заедно с други свети жени и с майката на Спасителя, тя гледала страданията на Христа и плачела. Стояла при кръста и видяла, как положили Господа в гроба.

 

Рано сутринта след съботата, още до разсъмване, дошла на гроба Мария Магдалина. За голямо свое учудване тя видяла, че камъкът е отвален и гробът празен. Смутена, Мария Магдалина бързо отишла при апостолите Йоан и Петър и им разказала за видяното.

 

Мария останала на гроба, стояла и както плачела, надникнала в гроба и видяла два ангела в бяло облекло да седят – единият при главата, а другият при нозете, гдето било лежало тялото Иисусово.

 

Обърнала се назад и видяла Самия Иисус, възкръсналия Господ. Утешила скърбящите ученици с радостните думи: "Христос възкресе!"

 

Като първа благовестница на възкресението, тя е призната от църквата за равноапостолна.

 

Църковното предание говори, че посетила Рим и поднесла на императора Тиберий червено яйце, като му казала: "Христос възкресе!" и му разказала за кръстната смърт на Господа.

 

По примера на св. Мария Магдалина при християните влязло в обичай да даряват един другиму червени яйца за спомен на Христовото Възкресение.

 

От Рим св. Мария Магдалена дошла в Ефес. В V век нейните мощи били преместени от Ефес в Цариград.

 

По материали от интернет.
{START_COUNTER}