Свети апостол и евангелист Матей – 16.11

За живота на св. евангелист Матей, наричан още Левий са запазени малко сведения. Той е роден в гр. Капернаум, Галилея, където е работил като събирач на данъци (митар) за властника на Галилея - Ирод Антипа. Длъжността митар, или събирач на данъци, била ненавиждана от юдеите, понеже митарят събирал данъци от божия народ за езическото римско правителство. Митарите, освен това, били твърде користолюбиви люде. Макар и да бил грешник, Матей бил не по-лош, а дори много по-добър от превъзнасящите се със своята мнима външна праведност фарисеи.

 

Той бил брат на св. ап. Яков Алфеев и както други апостоли, проповядвал Христовото учение и ходил в много и далечни страни: Мидия, Персия, Партия и Индия. Преданието разказва, че той отишъл при един див народ с лоши нрави и обичаи. В град Мирмени обърнал неколцина към Господа, поставил за епископ своя спътник Платон и създал малка църква. След това се изкачил на близката планина сам и пребивавйки в пост усърдно се молел на Бога за обръщането на този неверен народ.

 

Господ му се явил в планината в образа на прекрасен юноша, дал му жезъл и му заповядал да го забие в земята, като обещал, че тоя жезъл ще принесе плодове, а от корена му ще протече чуден извор.

 

Действително, Матей, като събрал всички жители, посадил жезъла, който цъфнал и пред очите на изумения народ се покрил с чудни плодове. От корена му бликнал бистър извор. Всички се затичали към това дърво, пили вода от чудесно появилия се извор и, по внушение на апостола, приемали тук св. Кръщение, след което излизали от водата духовно обновени.

 

Князът на този град на име Фулвиан имал жена и син, обзети от бесове. Апостолът запретил на нечистите духове и ги прогонил, а изцелените му се поклонили и кротко го последвали.

 

Като научил за станалото, князът отначало се зарадвал за изцелението на жена си и сина си, но после по бесовско внушение се разгневил на апостола, задето всички се стичат при него и оставят боговете си, и решил да го погуби.

 

Той хванал апостола за ръка и го отвел и двореца си, като се преструвал, че иска да му окаже почести, а в сърцето си лукаво замислял да хвърли Матей в огъня като влъхва.

 

Св. евангелист Матей завършил живота си мъченически. Неговите страдания и смърт били ознаменувани с много чудеса. Когато искали да го заловят, за да го подложат на мъчение, лицето му поразило гонителите с чудесна светлина. Те ослепели, но той с молитва им възвърнал зрението. Пламъкът не се докоснал до него при мъченическия му подвиг. И когато накрая той предал Богу дух, мъчителите с ужас и изумление изповядали Божията сила, изказали почит към светите му мощи и станали ревностни християни.

 

Матей написал своето Евангелие по молба на апостолите осем години след възкресението на Спасителя. Той пръв описал събитията от земния живот на Господа. Неговото повествование се отличава с необикновена простота и е понятно за всекиго.

 

Св. Матей е покрововител на митничари и счетоводители.

 

Имен ден празнуват Матей, Матея, Матеа, Матьо.

 

По материали от интернет.
{START_COUNTER}