Годишна прогноза за всеки знак от китайския хороскоп в годината на Сиво-синия или Черен Воден Тигър.

Мишка (Плъх)

Между Мишката и Тигъра няма остри разногласия и на нея няма да й се наложи да се справя с непреодолими проблеми. Ще регистрира видим напредък в професионалния си и обществен живот. Сложните ситуации ще са свързани по-скоро с колегите и роднините, където Мишката най-вероятно няма да е пряко засегната, а ще се наложи да заеме медиаторска и миротворческа роля.

 

Бик

Бикът и Тигърът са и винаги ще си останат конкуренти. Откритото им противопоставяне ще продължи и през тази година и ще се изразява в това, че някой непрекъснато ще се опитва да попречи на Бика да реализира замислите си. В крайна сметка, сблъсъците малко или много ще се отразят върху финансите на Бика. От него зависи да преценява предпазливо решенията, отнасящи се до уреждане на материалните въпроси.

 

Тигър

В своята си година Тигърът може да разчита на безусловен успех. Най-лесно и бързо ще се справи с въпроси, отнасящи се до придобиване на недвижими имоти, далечни пътувания, промяна на местоживеенето. Без затруднения ще реши юридически въпроси свързани с наследство и делби. Желателно е да отдели време и средства за повишаване на знанията и подобряване на уменията си.

 

Заек (Котка)

Заекът не враждува с Тигъра. В повечето случаи ще намира начин да реализира замислите си. Ако, обаче, е натрупал каквито и да било финансови и материални задължения е желателно да направи всичко възможно, за да ги погаси, както и да не взима нови заеми, особено краткосрочни. Те ще му създадат по-скоро семейни, отколкото материални проблеми.

 

Дракон

Драконът и Тигърът са в неутрални отношения, клонящи по-скоро към градивни. Напредъкът на Дракона през тази година ще се отнася до уреждане на въпроси, изискващи одобрението на официалните и държавни институции. През втората половина от годината приходите му леко ще се повишават, а не е изключено да получи и някакви непредвидени финансови постъпления.

 

Змия

Змията и Тигърът имат различни принципи и трудно могат да стигнат до единомислие. Змията е хитра, гъвкава и ще си направи услуга, ако избягва конфликтните ситуации. Неприятностите, до колкото ги има, ще са свързани предимно със здравето й, така че тя трябва да заложи на превенцията. Особено стриктно трябва да следят за състоянието си хората с хронични оплаквания.

 

Кон

Конят и Тигърът макар и различни на външен вид имат много общи черти на характера. В този смисъл годината ще е благоприятна за Коня. Ако иска да промени работното си място, ще го направи. Ако се стреми да създаде сериозна връзка, ще я има. Ако си е поставил за цел да елиминира конкуренцията, ще „спечели състезанието“ с убедителен резултат.

 

Овца (Коза)

Тигърът е по-скоро безразличен към Овцата. Няма да й пречи, но и не би й помогнал. При тези обстоятелства може да се предполага, че предстои една спокойна, дори скучна година, в която Овцата едва ли ще отбележи някакви феноменални успехи. В неин интерес е да спазва правилата, да не прекалява с разходите и да се въздържа от скъпи покупки на движимо и недвижимо имущество.

 

Маймуна

Ето кой не бива да привлича вниманието към себе си в годината на Тигъра. Това е Маймуната. Между тях двамата трудно би могло да има тандем и Маймуната няма да сгреши, ако намали темпото и не прекалява нито с претенциите, нито с хитрините си. Не е желателно да предприема радикални промени, свързани с работно място, жилище, брачен партньор, както и да участва в състезания с неясни правила.

 

Петел

И Петелът като Тигъра притежава лидерски умения, но през тази година не е желателно да привлича вниманието върху себе си. Колкото по-рядко „влиза в светлината на прожекторите“, толкова по-добре. Да не се опитва да налага мнението си, особено на хора, от които зависи социалния и професионалния му статут или са на по-високо ниво в йерархията. Ще си създаде проблеми, с които ще е много трудно да се справи. Не бива да прекалява и с екстремните преживявания, защото съществуват предпоставки за травматизъм.

 

Куче

Кучето подсъзнателно избягва преките сблъсъци с Тигъра. Същото ще направи и през тази година. Ще продължи да се труди с присъщото си старание, да гради щастието си „камък по камък“, да се грижи за близките и да отстоява позициите си, като при това ще го прави внимателно, предпазливо, наблюдателно, без да засяга ничии интереси. Ще стабилизира позициите и ще повиши благосъстоянието си.

 

Свиня (Глиган)

Свинята (колкото и това да не си личи от външния й вид) също като Тигъра е рицар и обича широките жестове. Тя принципно е спокойна, толерантна и е съвместима с всички знаци. Точно толкова спокойна ще е и годината за нея. Ще получава нужната помощ от точния човек винаги, когато й се налага. Много е вероятно да се изкачи в служебната йерархия и да заеме влиятелен пост. Ще се радва на безусловната подкрепа на роднините и членовете на семейството. Някои представители на знака ще се прославят, а други ще се сдобият с поколение.

 

София,

20.01.2022 г. П. Георгиева

Всички права запазени ©

 
{START_COUNTER}