Международен ден на архитектурата се отбелязва всеки първи понеделник на месец октомври.

  Международният ден на архитектурата, се отбелязва с решение на ХХ-та сесия на Международния съюз на архитектите от 1996 г. през всеки първи понеделник на м. октомври, в същия ден, в който се чества и Световния ден на обитаването, организиран от Организацията на Обединените Нации.

Идеята на Световния ден на архитектурата (World Architecture Day) е да се покаже ролята на архитектите и на архитектурата за създаването на жизнена и здравословна градска среда, която увеличава благосъстоянието на жителите.

Медийното внимание трябва да се насочи към ролята на архитекта, чийто морален дълг е да създава устойчива околна среда с помощта на етична професионална практика в областта на енергията, изпълнението и материалите.

Всяка година празникът е подчинен на различна тема:

Култура - Архитектура през 2013 г.;

Здрави градове, щастливи градове през 2014 г.

Архитектура, строителство, климат през 2015 г.

 

Източник: интернет.
{START_COUNTER}