В последната неделя на м. май се чества празникът на туркменския килим

Всички държави заемащи средноазиатския регион, в по-малка или по-голяма степен, развиват килимо-тъкаческото изкуството, но най-разнообразни в стилово, видово и орнаментово отношение, едни гърди напред така да се каже, са туркменските килими. Килимо-тъкачеството в тази страна не е просто поредното народно-приложно изкуство, то се е превърнало в интегрална част на икономиката на тази страна. Туркменските килими са известни по цял свят. Старинни експонати-шедьоври украсяват изложбените зали на не един световноизвестен музей. Туркменски мотиви като Теки, Йомуд, Беш-ай, Салор и др. отдавна са признати за знакови в света на килимо-тъкачеството.

В VIII-XV век, една от основните стоки, изнасяни от Централна Азия към Запада стана туркменски килими. Характерното за този вид килими, е че преобладават геометричните фигури.

Празникът е включен в списъка на официалните още преди страната да стане независима през 1991 г.

Той се отбелязва ежегодно всяка последна неделя на май.

Провежда голямо театрално шоу в Националния музей на килима в Ашхабад с изложба на туркменски килими.

Килимите на Туркменистан многократно са получавали редица престижни награди в Париж, Лайпциг, Брюксел. Те са познати от дълбока древност. Сведения за тях се съдържат в произведенията на Херодот, китайският историк Сим Цян, Марко Поло и др.

 
{START_COUNTER}